กลุ่มอาชีพในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน

|

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวได้จัดตั้งกลุ่มอาชีพในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ตามโครงการเศรษฐกิจชุมช