การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

|

วันที่ 6 ธันวาคม 2565

นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอวังสะพุง และนายกัมปนาท เพชรสังกฤษ ท้องถิ่นอำเภอวังสะพุง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ในเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย