การเปิดประมูลให้เช่าตลาดสด บ้านทรายขาว หมู่ที่ 11 โดยวิธียื่นเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2566

|