กิจกรรมกักกั้นน้ำด้วยกระสอบทราย

|

นายชำนาญ อินทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานงานส่วนตำบล ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านหมู่ที่ 8 ลงพื้นที่ บ้านเหว่อ หมู่ที่ 8 ทำการกักกั้นน้ำด้วยกระสอบทราย เพื่อเก็บกักน้ำ ให้ประชาชนในพื้นที่ มีน้ำไว้ใช้ช่วงภัยแล้ง