กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพัฒนาปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

|

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพัฒนาปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวง บ้านน้ำค้อ หมู่ที่ 12 ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย (กิจกรรมช่วงบ่าย)