กิจกรรมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปี 2566

|

วันที่ 31 มีนาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ร่วมกิจกรรมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย