กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

|

วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีนายทองคิด บัวบาลบุตร นายปรีชา ยอดศรีเมือง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ร่วมกับสมาชิกสภาฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

ขอขอบพระคุณผู้ปกครอง หน่วยงาน ร้านค้าต่างๆ และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่นำขนมและรางวัลต่าง ๆ มาร่วมบริจาคในครั้งนี้ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองตลอดไปค่ะ