กิจกรรมเก็บขยะตามถนนสายหลัก

|

วันที่ 18 มกราคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ร่วมกิจกรรมเก็บขยะตามถนนสายหลัก บุ่งค้อ – ภูหลวง ในเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว นำทีมโดย นางนันท์นภัสร ภูถาดลาย หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว พร้อมด้วยพนักงาน/เจ้าหน้าที่ ทุกส่วนทุกกองคะ