กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

|

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 90 รูป ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง (กิจกรรมช่วงเช้า)