กิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้ในการพัฒนาคุณภาพผู้พิการ และได้มอบของรางวัลให้แก่ผู้พิการที่เข้าร่วมโครงการประจำปี 2565

|

21 ธ.ค.64 ได้ดำเนินการจัดโครงการคนพิการสากลให้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้ในการพัฒนาคุณภาพผู้พิการ และได้มอบของรางวัลให้แก่ผู้พิการที่เข้าร่วมโครงการประจำปี 2565