กิจกรรม 5ส ในสำนักงานและบริเวณรอบอาคารที่ทำการ

|

นายชำนาญ อินทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว มอบหมายพนักงานทุกท่าน ร่วมทำกิจกรรม 5ส ในสำนักงานและบริเวณรอบอาคารที่ทำการ