ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกลิ่นขี้ยาง

|

ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกลิ่นขี้ยาง ที่บ้านนาวัวพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย