ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกลิ่นขี้ยาง

|

วันที่ 22 สิงหาคม 2565

นายชำนาญ อินทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว มอบหมายให้คณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกลิ่นขี้ยาง ที่บ้านนาวัวพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ได้ให้คำแนะนำแก้ไข ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือด้วยดี