ตรวจสุขภาพช่องปาก และทาฟลูออไรด์ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อป้องกันการเกิดโรคฟันผุ

|

วันที่ 5 กรกฏาคม 2565โรงพยาบาลวังสะพุงร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายขาว ออกตรวจสุขภาพช่องปาก และทาฟลูออไรด์ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อป้องกันการเกิดโรคฟันผุ ในระยะเริ่มแรกในเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย