ตรวจ ATK กลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสกับผู้ป่วยโควิด

|

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 อบต.ทรายขาว ร่วมกับ รพ.สต.ทรายขาว ออกพื้นที่ตรวจ ATK กลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสกับผู้ป่วยโควิด