การอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว หลักสูตร “การปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อกฏหมาย ระเบียบงานสารบรรณ และเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และงานการเงินและบัญชี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 อง

อ่านเพิ่มเติม »

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล​ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลทราย

อ่านเพิ่มเติม »

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพัฒนาปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลทราย

อ่านเพิ่มเติม »

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 25

อ่านเพิ่มเติม »