พิธีทำบุญตักบาตร จิตอาสาพัฒนา พิธีถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2566

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 อง

อ่านเพิ่มเติม »

รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายขาว และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาวัว

องค์การบริหารส่วนตำบลทราย

อ่านเพิ่มเติม »