ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ๗ คน

|

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ๗ คน โรงเรียนบ้านนาวัวโพนงาม บ้านนาวัว หมู่ที่ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bibding)