ประชุมสัญจรหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ประจำเดือนกรกฏาคม 2565

|

วันที่ 30 มิถุนายน 2565ประชุมสัญจรหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ประจำเดือนกรกฏาคม 2565 ณ ศาลาชมวิวโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบ บ้านกกซ้อน้อย หมู่ที่ 19 ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย