ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาเมืองทรายขาวเกมส์ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

|