พิธีเปิดโครงการจัดตั้งจุดตรวจตำบล และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่ 2566

|

วันที่29 ธันวาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เปิดโครงการจัดตั้งจุดตรวจตำบล และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่ 2566