พิธีเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ บ้านกกซ้อ หมู่ที่ 19 ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

|

วันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ร่วมกับอำเภอวังสะพุง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ บ้านกกซ้อ หมู่ที่ 19 ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย