มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้นำชุมชน รพ.สต.ทรายขาว รพ.สต.นาาวัว นำไปแจกจ่ายแก่ผู้ป่วยโควิด

|

อบต.ทรายขาว มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้นำชุมชน รพ.สต.ทรายขาว รพ.สต.นาาวัว นำไปแจกจ่ายแก่ผู้ป่วยโควิด และกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัว ในเขตพื้นที่ตำบลทรายขาว