มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยช้างทำลายบ้าน

|

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยช้างทำลายบ้าน จำนวน 2 ราย คือนางสาวยมลภัทร ศรีสวัสดิ์ และนางสาวชมชื่น ปนิดสา