มอบเงินช่วยเหลือเหตุการณ์ไฟไหม้

|

                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว พร้อมคณะ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุไฟไหม้บ้าน รายนางสาวนารี แก้วโยธา บ้านเลขที่ 101 หมู่ 10 ต.ทรายขาว เป็นเงินจำนวน 28,000 บาท