มอบเงินฌาปนกิจ ให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต ที่เป็นสมาชิกกองทุนธนาคารขยะเพื่อพัฒนาสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

|

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ได้มอบเงินฌาปนกิจ ให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต ที่เป็นสมาชิกกองทุนธนาคารขยะเพื่อพัฒนาสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน หมู่ที่ ๕,๑๓ และหมู่๑๖ ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จำนวน ๔ รายๆละ ๗,๐๐๐บาท มอบโดยนางสาววราภา บุดดา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว นางนันท์นภัสร ภูถาดลาย หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล