ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการกองช่าง ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

|

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ยินดีต้อนรับ นายไพทูล เอี่ยมกี่ ผู้อำนวยการกองช่าง ที่ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่างคนใหม่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ด้วยความยินดียิ่ง