รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายขาว และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาวัว

|

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ได้สนับสนุนทรายอะเบท จำนวน 30 ถัง น้ำยากำจัดยุงตัวแก่ จำนวน 145 ขวด พร้อมเครื่องพ่นหมอกควันจำนวน 5 เครื่อง และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ออกรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายขาว และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาวัว