ร่วมกันตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกลิ่นขี้ยาง

|

องค์การบริการส่วนตำบลทรายขาว ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอวังสะพุง,ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย,สถานีตำรวจภูธรอำเภอวังสะพุง,สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเลย และกำนันตำบลทรายขาว ได้ร่วมกันตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกลิ่นขี้ยาง ที่บ้านนาวัวพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ได้ให้คำแนะนำแก้ไข ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือด้วยดี