วันงดสูบบุหรี่โลก

|

🚬31 พฤษภาคม ของทุกปี วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) เชิญชวนทุกท่านที่สูบบุหรี่ ลด ละ เลิก สูบบุหรี่กันเถอะค่ะ

เราเชื่อ ว่าคุณจะทำได้..✌

🌏 องค์การอนามัยโลก ให้ตระหนักถึง อันตราย และโทษของบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพ และเศรษฐกิจ พร้อม เน้น กระตุ้นให้รัฐบาลแต่ละประเทศสนับสนุนให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ ต้องการเลิกสูบบุหรี่ สนใจ
โทร ☎️1600 ให้คำปรึกษาเลิกสูบบุหรี่ทางโทรศัพท์ ไม่มีการให้ยา มีผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำแนะนำ
สายด่วน☎️ สปสช 1330