สนับสนุนน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายขาว

|

วันที่ 24 มิถุนายน 2565องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว สนับสนุนน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย