สำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุสาธารณภัย

|

วันที่ 21มิถุนายน 2565นายชำนาญ อินทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว มอบหมายให้คณะกรรมการสำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุสาธารณภัย ความเสียหายเหตุช้างป่าทำลายบ้านเรือนราษฎร หมู่ที่ 4,หมู่ที่ 9 และหมู่ที่19