องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ร่วมกับพัฒนาชุมชนอำเภอวังสะพุง ออกเยี่ยมและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้

|