องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ร่วมเป็นคณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้ประสงค์จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดเลย

|