องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ร่วมต้อนรับ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการติดตาม และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

|

วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 11.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ร่วมต้อนรับ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการติดตาม และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินทางมาติดตามในเขตพื้นที่จังหวัดเลย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทบ บ้านกกซ้อน้อย ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยมี นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอวังสะพุง หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคประชาชน เข้าร่วมต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง