องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้พิการทางสายตา

|