ออกพ่นฆ่าเชื้อโควิด ม.15 ม.8 ม.7

|

11 ส.ค. 64 อบต.ทรายขาว ออกพ่นฆ่าเชื้อโควิด ม.15 ม.8 ม.7