ออกพ่นฆ่าเชื้อโควิด ม.4 ม.15 ม.18

|

19 ก.ค. 64 ออกพ่นฆ่าเชื้อโควิด ม.4 ม.15 ม.18