ออกพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19

|

29 มิถุนายน 2564 ออกพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 ที่ บ้านนาวัว หมู่7 บ้านฟากห้วย หมู่ 13