เดินรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เคาะประตูบ้าน

|

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่ อสม.ประจำหมู่บ้าน และกศน. ในพื้นที่ เดินรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เคาะประตูบ้าน