แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลา การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

|