โครงการป้องกันและควบคุมมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ 2565

|

วันที่ 19 พ.ค.65โครงการป้องกันและควบคุมมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยใช้งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทรายขาว