โครงการผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายขาว

|

นายชำนาญ อินทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายขาว ณ โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย