โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการณ์เพื่อป้องกันและระงับเหตุ กรณีผู้ป่วยทางจิตจากการเสพยาเสพติดก่อเหตุรุนแรง ประจำปีงบประมาณ 2565

|

วันที่ 25 มิถุนายน 2565องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการณ์เพื่อป้องกันและระงับเหตุ กรณีผู้ป่วยทางจิตจากการเสพยาเสพติดก่อเหตุรุนแรง ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย