โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2565

|

12 กันยายน 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ได้จัดอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2565 และอาสาปศุสัตว์รับวัคซีนพิษสุนัขบ้าเพื่อฉีดให้แก่สุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลทรายขาว เพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในตำบล