โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ประจำตำบลทรายขาว ประจำปี 2566

|

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ประจำตำบลทรายขาว ประจำปี 2566 และ รับวัคซีนเพื่อฉีดให้กับสุนัขและแมว 20หมู่บ้าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย