อบต.ทรายขาว จ.เลย

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการถนนลาดยางผิวทาง พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางโพนทองพัฒนา หมู่ที่ 20

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนกา

อ่านเพิ่มเติม »

มอบเงินฌาปนกิจ ให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต ที่เป็นสมาชิกกองทุนธนาคารขยะเพื่อพัฒนาสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลทราย

อ่านเพิ่มเติม »