ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ด้วยวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง มีความประสงค์จะจัดโครงการบูรณาการ การพัฒนาทักษะจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาทางวิชาชีพ กับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it จิตอาสา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ด้วยว

อ่านเพิ่มเติม »