โครงการ/กิจกรรม

ประเพณีสงกรานต์เมืองทรายขาว ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำรงรักษาไว้ ซึ่งศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป

อ่านเพิ่มเติม »

ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาเมืองทรายขาวเกมส์ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม »

มอบเงินฌาปนกิจ ให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต ที่เป็นสมาชิกกองทุนธนาคารขยะเพื่อพัฒนาสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลทราย

อ่านเพิ่มเติม »