องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย :www.saikhaoloei.go.th

 
 

 

 


งานประเพณีสงกรานต์เมืองทรายขาว วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567


นายชำนาญ อินทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ขอขอบคุณ ผู้นำชุมชน และประชาชนชาวตำบลทรายขาว ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมแห่ขบวนมหาสงกรานต์เมืองทรายขาว เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป

จึงขอขอบคุณทุกๆท่านมา ณ โอกาสนี้ หากผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดงานต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบพระคุณคะ

2024-05-08
2024-04-23
2024-04-23
2024-04-18
2024-04-12
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-06
2024-03-29
2024-03-11