องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย :www.saikhaoloei.go.th

 
 
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ภ.ด.ส. 2567 [ 7 มี.ค. 2567 ]16
2 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 8 ก.พ. 2567 ]8
3 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 6 ก.พ. 2567 ]9
4 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ [ 12 ธ.ค. 2566 ]6
5 ช่องทางการติดต่อ/การให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด [ 16 พ.ย. 2566 ]5
6 อัตราค่าบำรุงสนามหญ้าเทียมองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว [ 1 พ.ย. 2566 ]5
7 ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการใช้สนามฟุตบอลหญ้าเทียม [ 1 พ.ย. 2566 ]12
8 ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก [ 1 พ.ย. 2566 ]4
9 การคืนเงินประกันสัญญา [ 10 ส.ค. 2566 ]15
10 กำหนดการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในเขตพื้นที่ตำบลทรายขาว [ 16 มิ.ย. 2566 ]4
11 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ด้วยวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง มีความประสงค์จะจัดโครงการบูรณาการ การพัฒนาทักษะจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาทางวิชาชีพ กับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it จิตอาสา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 14 มิ.ย. 2566 ]15
12 แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลา การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 24 พ.ค. 2566 ]16
13 การเปิดประมูลให้เช่าตลาดสด บ้านทรายขาว หมู่ที่ 11 โดยวิธียื่นเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 22 พ.ค. 2566 ]5
14 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว [ 3 พ.ค. 2566 ]3
15 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว [ 3 พ.ค. 2566 ]3
16 แต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบล ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษพ.ศ.2565(เพิ่มเติม) [ 20 เม.ย. 2566 ]4
17 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว [ 31 มี.ค. 2566 ]6
18 ประชาสัมพันธ์อัตราค่าจ้างขั้นต่ำในพื้นที่จังหวัดเลย [ 14 มี.ค. 2566 ]6
19 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส่ [ 1 มี.ค. 2566 ]5
20 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลเวปไซต์และเฟสบุ๊คแฟนเพจขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว [ 4 ม.ค. 2566 ]3
21 No Gift งดรับ งดให้ของขวัญทุกเทศกาล [ 27 ธ.ค. 2565 ]6
22 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 6 ต.ค. 2565 ]5
23 แจ้งประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว [ 6 ต.ค. 2565 ]4
24 การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา มอบหมายรับผิดชอบ [ 24 มิ.ย. 2565 ]3
25 การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ [ 24 มิ.ย. 2565 ]5
26 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวทรายขาว [ 28 เม.ย. 2565 ]5